Καλούπι εξώθερμης συγκόλλησης/καλούπι θερμής τήξης

Καλούπια είναι βασικός εξοπλισμός διεργασιών που χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανική παραγωγή και η βιομηχανία καλουπιών είναι η βασική βιομηχανία της εθνικής οικονομίας. Στη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγή, τα εξαρτήματα του προϊόντος χρησιμοποιούν ευρέως σφράγιση, σφυρηλάτηση, χύτευση, εξώθηση, έγχυση πλαστικού ή άλλες μεθόδους επεξεργασίας μορφοποίησης, σε συνδυασμό με καλούπια διαμόρφωσης, για να σχηματίσουν κενά σε μέρη που πληρούν τις απαιτήσεις του προϊόντος.

Σημείωση : Τα προϊόντα μας είναι βιομηχανικά εφόδια. Τα υλικά, οι διαδικασίες και οι προδιαγραφές θα επηρεάσουν την τιμή και τον χρόνο παράδοσης. Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.

View as